Spausdinti

2014 m. balandžio 9 d. Briuselyje vyko Europos socialinių partnerių: ETUC, BUSINESSEUROPE, CEEP, UEAPME, - konferencija apie socialinių partnerių susitarimo dėl Įtraukios darbo rinkos įgyvendinimą. Konferencijos tikslas – įvertinti Europos Sąjungos šalių socialinių partnerių pasiekimus, įgyvendinant susitarimo rekomenadicijas šalyse.

Spausdinti

Šių metų sausio 27 – 29 dienomis Madride, Ispanijoje, vyko tarptautinis seminaras „Naujos darbo vietos Europos Sąjungoje. Tvarių ir kokybiškų darbo sąlygų užtikrinimas: skubiausias socialinio dialogo uždavinys dabartyje“. Seminarą organizavo Ispanijos darbuotojų profesinė sąjunga USO, seminare dalyvavo profesinių sąjungų atstovai iš Portugalijos, Ispanijos, Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Čekijos Respublikos.

Spausdinti

                                                                  Nuotraukoje: Donatas Mizaras
Rugsėjo pabaigoje Estijos sostinėje Taline vyko Europos jaunų darbuotojų konferencija. Konferencijos tema: Jaunimo bedarbystė – kaip užpildyti tarpą tarp švietimo sistemos ir darbo rinkos Europoje? Pagrindinė tema apie kurią buvo diskutuojama – profesinio mokymo švietimo sistema bei profesinis perkvalifikavimas.

Spausdinti

Pateikiame apibendrintą Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" 2013 metų Tarptautinio bendradarbiavimo apžvalgą.

Spausdinti

2013 m. gruodžio 2 d. vyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Išorės santykių skyriaus Rytų kaimynystės tęstinio darbo komiteto posėdis. Posėdyje diskutuota apie Rytų partnerystės raidą po aukščiausio lygio susitikimo Vilniuje, kuris vyko lapkričio 28-29 d.