Spausdinti
Kvietimai dalyvauti tarptautiniuose renginiuose
 
Informacija LPS „Solidarumas" Valdybos posėdžiui, 2017  rugsėjo 8 d.
 
Profesinių sąjungų politikos formavimo renginiai
 
Gruzijos profesinių sąjungų konfederacijos (GTUC) suvažiavimas
Rugsėjo 14-15 d. Tbilisyje, Gruzijoje, kviečia pirmininkę bei dar vieną atstovą. 
Kelionės išlaidas reikia mokėti patiems
Vyks LPS Solidarumas pirmininkė Kristina Krupavičienė
 
PERC Vasaros mokykla
Rugsėjo 18-20 d.,  Stokholme, Švedijoje.  Pagrindinės temos: teisingi atlyginimai, socialiai ir atlyginimų skirtumai. Kalbos:  rusų k., anglų k., švedų, albanų.
PERC apmokės apgyvendinimo viešbutyje rugsėjo 17-20 d. ir maitinimo išlaidas.
Kelionės išlaidas reikia mokėti patiems
Vyks LPS Solidarumas Valdybos narė Edita Morkūnienė
 
 
BASTUN
Lapkričio 21-22 d. Rygoje,  Latvijoje, Hotel Radisson Blue Daugava, Ryga..  
Posėdyje bus diskutuojama apie poliarizaciją visuomenėje ir tas atsiliepia demokratijai Europoje. Taip pat bus kalbama apie NFS (Šiaurės profesinių sąjungų tarybos) projekto apie darbuotojų teise Baltijos šalyse išvadas, bus pristatyti ateities darbai ir strategijos. Rugsėjo 21 d. bus bendra vakarienė. 
Kalbos: anglų, suomių, vokiečių, lenkų ir rusų taip pat skandinavų.
Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka.
Vyks: LPS “Solidarumas” valdybos nariai Jolanta Keburienė ir Vitalijus Varnas
 
TDO Regioninis susitikimas
Spalio 2-5 d. Stambule, Turkijoje. Vyks trišalė delegacija iš Lietuvos. Bendru LPS “Solidarumas” ir LPSK sutarimu, Lietuvos darbuotojams atstovaus LPS “Solidarumas” pirmininkės pavaduotojas Rimtautas Ramanauskas.
Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmokės LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
 
PERC Youth Conference – PERC Jaunimo konferencija
5th PERC Youth Conference
Lapkričio 6-7 d., Baku (Azerbaidjan), Konferencijos metu bus atnaujintas PERC Jaunimo komitetas. Profesinės sąjungos gali nominuoti atstovus į PERC Jaunimo komiteto pirmininko, pavaduotojų ar tarybos narių pozicijas, tačiau PERC nesuteisk finansinės paramos, tam, kad atstovas galėtų dalyvauti komiteto veikloje, tame tarpe, neapmokės kelionių išlaidų.
Dalyvauti jaunimo konferencijoje kviečiami visų PERC narinių organizacijų atstovai. Dalyvių amžius - nevyresni nei 35 m.,   PERC Jaunimo komitetą sudaro nedaugiau kaip 9 nariai.
PERC Jaunimo komitetas įsteigtas 2009 metais.
Pagrindinė konferencijos tema – jauni darbuotojai besikeičiančiame darbo pasaulyje.
Kalbos: rusų ir anglų
PERC apmokės apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas. Kelionės išlaidas – apmoka organizacijos.
 
 
 
 
 
 
 
Europos profesinių sąjungų konfederacija
 
ETUC renginys Darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme komiteto nariams
Rugsėjo 19 d. Taline, Estija, ETUC seminaras apie naujas užimtumo formas ir skaitmeninimą „Darbuotojų dalyvavimas: raktas į teisingą skaitmeninimą“
Seminaras skirtas Švedijos, Liuksemburgo, Italijos, Maltos, Estijos, Rumunijos ir Lietuvos p.s. atstovams.
Vyks LPS Solidarumas atsakingoji sekretorė Jovita Pretzsch
 
ETUC renginiai, Pay Rise Campaign
Rugsėjo 22 d. Bratislava, Slovakija
Susitikimo tema - East-West pay gap: A Workers Hearing
Kalbos: anglų, slovakų
Kelionės ir gyvenimo išlaidų neapmoka.
 
ETUC anglų kalbos mokymai Standartizavimo komitete nariams
Rugsėjo 25-29 d. Yokr, Didžioji Britanija
Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka.
Vyks LPS “Solidarumas” atsakingoji sekretorė Jovita Pretzsch
 
 
EZA
 
Rugsėjo 22-23 d.  Bressanone, Italija vyks EZA simpoziumas tema: „Health management in the workplace. Ensuring healthy working conditions for women” – “Sveikatos vadyba darbo vietoje. Užtikrinti sveikas darbo sąlygas moterims”
Kalbos: anglų, vokiečių, italų
Dalyvio mokestis – 65 eurai
Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka
Vyks Jovita Pretzsch
 
Spalio 19-20 d. Bucharešte vyks EUROFOM ir EZA seminaras dėl darbuotojų migrantų apsaugos ES. Dėmesys skiriamas darbuotojų migrantų ir jų šeimų darbo ir gyvenimo sąlygoms.
Bus nagrinėjami Belgijos, Rumunijos, Latvijos pavyzdžiai.
Kalbos: anglų, rumunų
Dalyvio mokestis- 40 eurų
Kelionės ir apgyvendinimo išlaidas apmoka
 
PROJEKTAI
 
Spalio 19-20 d. Gdanskas, Baigiamoji tarptautinio projekto „Tarptautinis bendradarbiavimo tarp suinteresuotų šalių vystymas skatinant gerosios patirties perdavimą dėl Europos sąjungos teisės aktų, susijusių su komandiruojamais darbuotojais, vykdymo“ konferencija. Komandiruojamų darbuotojų apsaugos link.
Dalyvaus projekto partneriai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos (socialiniai partneriai ir darbo inspekcijų atstovai)
Kelionės, apgyvendinimo  išlaidas bei dienpinigius apmoka organizacijos projekto lėšomis, pagal 2 sutarties eilutę.
Užsiregistravo: LPS Solidarumas pirmininkės pavaduotojas Rimtautas Ramanauskas, LPS Solidarumas Valdybos narys Ričardas Garuolis
 
 
Europos profesinių sąjungų institutas - ETUI
 
ETUI EduDay
ETUI EduDays  vyks Prancūzijoje, Gif-sur-Yvette. Training Centre CGT Benoît Frachon 12, rue Fernand Léger F - 91190 Gif-sur-Yvette Tel. ++ 33 1 69 86 40 00
Tai bus galimybė susitikti Europos profesinių sąjungų mokymo ir švietimo bendruomenei, diskutuoti, pasikeisti patirtimi, sustiprinti bendradarbiavimo tinklus
Kviečia vieną atstovą iš afilijuotos organizacijos. Dalyvauti kviečia: mokymo ir švietimo departamentų vadovus, euro-trenerius, narius, kurie užsiima švietimu.
Registruotis iki rugsėjo 1 d.
Data: 2017 m. spalio 4-6 d..
Vieta: Gif-sur-Yvette, Prancūzija
Kalbos: anglų ir prancūzų, pasyvi ispanų ir italų
Kaina: kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka
 
ETUI pedagoginė grupė „Exploring communication skills in a trade union context”  
Tikslas: gilinti komunikacinius (raštu ir žodžiu) įgūdžius. Generuoti idėjas, kurti santykius tarpkultūrinėje aplinkoje.
Data: 2017 m. spalio 17-20 d.
Vieta: Sofija, Bulgarija 
Kalbos: anglų k.
Dalyvio mokestis: 96€ (4 days @24€)
Kaina: kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka
 
 
ETUI seminaras „Leading the Digital transformation of work“ – 
Tikslas: analizuoti skaitmeninimo įtaką darbo rinkai, turint omenyje tokius faktorius, kaip darbo užmokestis, nelygybė, darbo lankstumas ir krūviai. Identifikuoti profesinių sąjungų perspektyvą darbuotojų teisių ir kolektyvinių derybų srityje. Pasikeisti šalių patirtimi, kas yra nuveikta šioje srityje, susieti su ETUC veiksmų planu.
Data: 2017 m. spalio 25-27 d.
Vieta: Sofijoje, Bulgarijoje
Kalbos: anglų, bulgarų, ispanų
Dalyvio mokestis: 72€ (3 days @24€)
Kaina: Kelionės ir gyvenimo viešbutyje išlaidas apmoka
 
ETUI  “Training design and implementation: different stages” - „Mokymo programos kūrimas ir įgyvendinimas: skirtingi lygiai“
Tikslas: Europinio lygio mokymo programos kūrimas. Mokymų valdymo ciklas: poreikių vertinimas, kūrimas, vystymas, įgyvendinimas ir vertinimas, tikslų nustatymas, planavimas.
Data: 2017 lapkričio 7-9 d.
Vieta: Briuselis
Kalbos: anglų ir prancūzų
Dalyvio mokestis: 72€ (3 days @24€)
Kelionės ir gyvenimo viešbutyje išlaidas apmoka
 
ETUI “Breaking with gender segregation at work and in Occupational Safety and Health (OSH)“
“Nutraukti  lyčių segregaciją darbe bei profesinės saugos ir sveikatos srityje“
Laikas: 2017 lapkričio  15-17 d.
Vieta: Sesimbra, Portugalija
Kalbos: anglų, bulgarų, portugalų
Dalyvio mokestis: 72€ (3 days @24€) 
Kelionės ir gyvenimo viešbutyje išlaidas apmoka
 
 
ETUI “Strengthen trade union capacities for better social dialogue” -
“Stiprinti profesinių sąjungų galimybes geresniam socialiniam dialogui”
 Tikslas: išanalizuoti socialinio dialogo situaciją skirtingose šalyse; pasikeisti patirtimi ir socialinio dialogo praktika; identifikuoti naujas profesinių sąjungų veiklos formas ir metodus; išanalizuoti Europos socialinio dialogo stiprinimo strategijas
Laikas: 2017 lapkričio 22-24 d.
Vieta: Rumunija, Bukareštas
Kalbos: Bulgarų, anglų, rumunų
Dalyvio mokestis: 72€ (3 days @24€)
Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka 
 
 
ETUI kursas “Change of production model, change of educational model in the EU?”
“Gamybos modelio keitimas, švietimo modelio ES keitinimas”
Tikslas: seminaro dalyvius supažindinti su mokyčiais, kurie vyksta pramonėje, besikeičiančos ekonominės, socialinės ir užimtumo tendencijos, esamos situacijos ES analizė, pasiūlymai kaip atsakas į pokyčius.
Laikas: 2017 lapkričio 21-23 d.
Vieta:  Madridas, Ispanija Escuela Sindical Juan Muñiz Zapico Calle Longares, 6 · 28022 Madrid 
Kalbos: Informuos
Dalyvio mokestis:  72€ (3 days @24€)
Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka
 
 
Primename, jog LPS „Solidarumas“ valdyba yra priėmusi nutarimą, jog  dalyvauti  tarptautiniuose renginiuose (seminaruose, mokymuose, konferencijose), kuriuos gauna LPS „Solidarumas“,  registruojasi  LPS Solidarumui priklausančių organizacijų atstovai, kurios yra deklaravusios narius ir moka nario mokestį. Grįžus iš tarptautinio renginio, būtina pristatyti ataskaitą.
 
 
Pagarbiai,
 
Daiva Kvedaraitė, LPS „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė
El.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 
 
 
 
 
 
KOMANDIRUOTĖS ATASKAITA
 
Vardas, pavardė __________________________________________________________________
 
Data, kada vykta į komandiruotę _____________________________________________________
 
Vieta, kur vykta__________________________________________________________________
 
Komandiruotės tikslas _____________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
Kokiu transportu vykta_____________________________________________________________
 
Kas apmokėjo išlaidas _____________________________________________________________
 
Parašas