Spausdinti

stimb

2019 m. kovo 7 d. Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos Solidarumas" pirmininkas Ričardas Garuolis išsiuntė laišką Lietuvos Respublikos Socialinių reikalų ir darbo ministrui Linui Kukuraičiui laišką dėl aukštų okupacinės valdžios atstovų pagerbimo pagrindinėje šios ministerijos salėje. Ričardas Garuolis telefonu įspėjo ministro sekretorę ir ministro patarėją viešiesiems ryšiams Eglę Samoškaitę, kad jei iki Kovo 11-osios okupacinės valdžios atstovų nuotraukos iš valstybinės įstaigos nebus pašalintos, tas faktas bus paviešintas. 

Spausdinti

kovo 8

1908 m. kovo 8 d. Niujorke įvyko milžiniška demonstracija, kurios metu 15 000 moterų reikalavo balsavimo teisių, didesnio ir vienodo su vyrais atlyginimo, sutrumpintos darbo dienos ir kitų svarbių moterims teisių. 1910 m. Tarptautinėje moterų konferencijoje Kopenhagoje buvo nutarta kasmet švęsti kovo 8-ąją kaip Tarptautinę moters dieną, kurios metu moterys visame pasaulyje skirtų dėmesį kovai už savo teises ir rengtų protestus.

Spausdinti

sam

2019 m. kovo 1 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis,Teismo medikų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Giedrius Kilsielius, Įkalinimo įstaigų medikų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Arvydas Stanislovaitis, jo pavaduotoja Vita Subačiutė dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos surengtame neformaliame susitikime aptarti iš biudžeto finansuojamų medikų šakos kolektyvinę sutartį.

Spausdinti

TM 1

2019 vasario 19 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis, streikuoti besirengiančios Įkalininimo įstaigų medikų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Arvydas Stanislovaitis, pavaduotoja Vika Subačiutė ir tarybos narys Mindaugas Čiučiulka Teisningumo ministerijos patalpose susitiko su teinigumo viceministru Ernestu Jurkoniu ir kitais atsakingais Teisingumo ministerijos atstovais.

Spausdinti

Backonys

2019 m. vasario 25 d. Bačkonyse susitiko Lietuvos medicinos įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Jolanta Keburienė, Lietuvos greitosios pagalbos medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Markas Barkovskis, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis, Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos pirmininkė Živilė Gudlevičienė, Šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkė Toma Kundrotė, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė, Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos pirmininkas Arvydas Dambrauskas, Lietuvos sveikatos apsaugos profesinių sąjungų federacijos pitmininkė Evelina Karalkevičienė, Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Lina Ganatauskienė, Lietuvos gydytojų sąjungos atstovė Danutė Krylovienė, teisininkas Nerijus Kasiliauskas, Santaros klinikų gydytojų sąjungos pirmininkas Valdas Pečeliūnas, kiti medikų profesinių sąjungų, visuomeninių organizacijų atstovai ir Jaunųjų medikų asociacijos atstovai.

Spausdinti

Paryz jov

2019 m. vasario 21-23 dienomis Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas” pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch dalyvavo konferencijoje, skirtoje migrantų ir pabėgėlių integravimosi darbo srityje Europos Sąjungoje klausimams aptarti. Konferencijoje „Imigrantų ir pabėgėlių socialinės integracijos skatinimas Europos Sąjungoje“ („Promoting the process of social and labor integration of immigrants and refugees in the European Union“) dalyvavo profesinių sąjungų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai iš 15 skirtingų Europos valstybių, tarp jų ir ilgamečiai Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ partneriai iš legendinės Lenkijos profesinės sąjungos „Solidarnošč“.

Spausdinti

pala fedar

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ 2019 m. vasario 23-24 d. Palangoje surengė mokymus savo profesinių sąjungų nariams apie kolektyvinių sutarčių sudarymą ir profesinių sąjungų galimybes gerinant darbuotojų darbo ir apmokėjimo sąlygas.

Spausdinti

solidarumas baz

2018 m. vasario 21 d. įvyko Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas" valdybos posėdis, kuriame buvo apsvarsta kokių nuostatų laikytis, derantis dėl pareiginės algos bazinio dydžio, pasirašant Nacionalinę kolektyvinę šakos kolektyvines sutartis, bei aptartas pasiruošimas Lietuvos profesinės sąjungos  „Solidarumas" trisdešimtmečiui, kuris vyks 2019 m. gegužės 11 d. Vilniuje. Valdybos narius ekonomikos klausimais konsultavo socialinės ekonomikos ekspertas prof. Dalius Serafinas.