Spausdinti

vagner kt

2018 m. rugpjūčio 3 d. įvyko Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdybos posėdis, kuriame dalyvavo buvęs Lietuvos Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius, pakviestas pareikšti savo nuomonės dėl šiuo metu svarstomų pasiūlymų minimaliam mėnesiniam atlyginimui (MMA) apskaičiuoti ir kitų ekonominių klausimų.

Spausdinti

blin

2018 liepos 6 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ suvažiavime dalyvavo Europos parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė.

Spausdinti

dirkas

2018 m. liepos 4-5 d. Vilniuje tarptautinėje konferencijoje „Tvarus augimas ir įtraukiųjų darbo rinkų politika. Socialinių partnerių vaidmuo“, kurią surengė Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ ir tarptautinė profesinių sąjungų švietimo organizacija „Europos darbuotojų klausimų centras EZA“, dalyvavo Belgijos tekstilės įmonių profesinės sąjungos ir Europos forumo VZW prezidentas Dirkas Utenhovė (Dirk Yuttenhove).

Spausdinti

eza lazutka

2018 m. liepos 4-6 d. Vilniuje Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ kartu su tarptautine profesinių sąjungų švietimo organizacija Europos darbuotojų klausimų centru EZA surengė tarptautinę konferenciją „Tvarus augimas ir įtraukiųjų darbo rinkų politika. Socialinių partnerių vaidmuo“, kurioje dalyvavo Belgijos, Portugalijos, Ispanijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Baltarusijos ir Lietuvos  profesinių sąjungų atstovai.

Spausdinti

mediku susitikimas solidarume

2018 m. liepos 26 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ patalpose įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo  Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė, Lietuvos medidicinos įstaigų profesinės sąjungos Solidarumas" pirmininkė Jolanta Keburienė, Nacionalinio vėžio instituto profesinės sąjungos pirmininkė Gerda Volkovienė ir Lietuvos medikų sąjūdžio atstovai Jurgita Sejonienė ir Vytautas Kasiulevičius.

Spausdinti

jarm

Pameistrystės darbo sutartis yra tokia darbo sutartis, kuri sudaroma, priimant į darbą asmenį, siekiantį darbo vietoje įgyti profesijai reikalingą kvalifikaciją, kompetencijų ar profesinių įgūdžių pameistrystės mokymo organizavimo forma.

Spausdinti

pas kate

2018 M. RUGPJŪČIO 11 – 12 DIENOMIS KVIEČIAME Į PANEVĖŽIO DIRBANČIŲJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS  “SOLIDARUMAS” SĄSKRYDĮ PANEVĖŽYJE.

Spausdinti

pranc kongr

2018 m. birželio 4-8 d. UAB „Palangos vandenys“ profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai lankėsi Prancūzijoje, Reno (Renne) mieste organizuotame 49-ąjame Demokratinės darbuotojų susivienijimo organizacijos (Confederation Francaise Democratique du Travail - CFDT) kongrese.