Spausdinti

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ reiškia užuojautą visiems darbuotojams, pirkėjams, gelbėtojams, kurie nukentėjo nelaimingo atsitikimo prekybos cente „Maxima“, Rygoje metu.

Spausdinti

Lapkričio 18 dieną vyko Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" valdybos posėdis. Posėdyje valdyba pritarė Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos prašymui priimti į profsąjungos narius, aptarė kitus einamuosius klausimus.

Spausdinti

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Vežėjų profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos geležinkelių profesinė sąjunga „Solidarumas“ palaiko Gruzijos geležinkelių darbuotojus sunkioje kovoje už savo teises.

Spausdinti


Lapkričio 13 dieną Druskininkų savivaldybėje vyko Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovų susitikimas su Druskininkų meru Ričardu Malinausku. Pagrindinis susitikimo tikslas – pradėti dialogą dėl Trišalės tarybos steigimo Druskininkų savivaldybėje.

Spausdinti

2013 m. lapkričio 14 d. įvyko Trišalės tarybos nuolatinės darbo santykių komisijos posėdis kuriame buvo svarstyti Darbo kodekso pakeitimo pasiūlymai.

Spausdinti

Saugių darbo vietų kampaniją „Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe“  pakeis streso darbe valdymui skirtos informacinės veiklos. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros inicijuota informacinė kampanija „Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe“ baigiasi. Dveji kampanijos metai buvo skirti atkreipti dėmesį į vadovų lyderystės ir darbuotojų įsitraukimo būtinybę į profesinės rizikos veiksnių įvertinimą ir pašalinimą – būdą išvengti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų. Kitais metais informacinė kampanija supažindins su streso darbe valdymu.

Spausdinti

Šių metų gruodžio 12, 13, 18, 19 ir 20 d. vyks mokymai „DARBUOTOJŲ ORGANIZACIJŲ INTERESŲ ATSTOVAVIMAS".

Spausdinti

Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos atstovai lankėsi VŠĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijoje „Palangos gintaras“ kur susitiko su direktoriumi Kęstučiu Speičiu.

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar