Spausdinti
e3c2f6e19981bcff36a95d19006e920032256e88
Seimo ypatingos skubos tvarka priimti Užimtumo įstatymo pakeitimai (projektas Nr. XIIIP-4628(2) ekstremalios situacijos ar karantino metu užtikrins pagalbą darbdaviams paskelbus prastovą darbuotojams. Už naujas nuostatas vieningai balsavo 101 Seimo narys.
Siekiant užtikrinti, kad nebūtų panaikintos darbo vietos ir atleisti darbuotojai, kuriems paskelbta prastova, paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną įstatyme nutarta įtvirtinti, kad darbdaviams, prastovos metu išlaikantiems darbo vietas užimtiems asmenims, bus mokama subsidija darbo žmokesčiui nuo jiems priskaičiuoto darbo užmokesčio.

Spausdinti

16545

Nevaldomas viruso COVID-19 plitimas ir pasauliniu lygiu paskelbta pandemija verčia imtis skubių, kartais net drastiškų priemonių. Europos standartizacijos organizacijos CEN ir CENELEC priėmė skubų sprendimą dėl laikino nemokamo standartų, būtinų asmeninių apsaugos ir medicinos priemonių gamybai, platinimo.

Reaguodamas į nepaprastąją situaciją, Lietuvos standartizacijos departamentas nuo 2020 m. kovo 20 d. pradeda nemokamai platinti šiuos standartus:

Spausdinti

krup oficial

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui gerb. Sauliui Skverneliui
PAREIŠKIMAS DĖL KAINŲ AUGIMO
Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ atkreipia dėmesį į galimą prekių ir paslaugų kainų augimą.

Spausdinti

Nuotrauka 1

Lietuvos Respublikos Vyriausybei visoje Lietuvoje paskelbus karantiną, nustatyta nemažaiapribojimų, kurie palies darbo santykių šalis. Taikomi apribojimai privers keisti iki šiol organizacijose nusistovėjusias komunikacijos formas, atsisakyti iki tol taikytų darbo organizavimo būdų, o šios anomalijos įtaka, tikėtina, išliks dar kurį laiką. Siekiant priimti teisiškai tinkamus sprendimus, sumažinti galimus nuostolius, siūloma apsvarstyti DK pateikiamas darbo organizavimo galimybes, kaip antai: susitarimą dėl nuotolinio darbo, prastovą ir susitarimą dėl apmokamų atostogų teikimo.

Spausdinti

LR Ministrui Pirmininkui gerb. Sauliui Skverneliui 

LIETUVOS PROFESINĖS SĄJUNGOS „SOLIDARUMAS“ KOORDINACINĖS TARYBOS NUTARIMAS DĖL ĮVEDAMO KARANTINO

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ atkreipia visų socialinių partnerių dėmesį ir pastebi, kad tik visų šalių Vyriausybės, darbdavių ir profesinių sąjungų geranoriškumas, abipusis komunikavimas ir šalių tarimasis šiandien yra geriausias kelias įveikti šiuos iškilusius sunkumus.

Spausdinti

sviet ministr

Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga “Solidarumas” kartu su kitomis profesinėmis sąjungomis, pasirašiusiomis veikiančią kolektyvinę sutartį, pasitraukė iš derybų dėl vienos Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties dėl objektyvių priežasčių.

Spausdinti

2020 m. kovo 13 d. Europos Komisija priėmė rekomendaciją Nr. 2020/403 dėl atitikties vertinimo ir rinkos priežiūros procedūrų, atsižvelgiant į COVID-19 grėsmę.

Siekdama užtikrinti, kad COVID-19 protrūkio sąlygomis būtų tinkamai aprūpinama asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP) ir medicinos priemonėmis, Europos Komisija ragina visus tiekimo grandinės ekonominės veiklos vykdytojus ir notifikuotąsias įstaigas bei rinkos priežiūros institucijas taikyti visas turimas priemones, kad paremtų pastangas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad AAP ir medicinos priemonių pasiūla visoje ES rinkoje atitiktų vis didėjančią paklausą. Vis dėlto šiomis priemonėmis neturėtų būti neigiamai veikiamas bendras sveikatos ir saugos lygis, o visi atitinkami suinteresuotieji subjektai turėtų užtikrinti, kad visomis ES rinkai pateikiamomis AAP ar medicinos priemonėmis ir toliau būtų tinkamai saugoma naudotojų sveikata ir garantuojama sauga.

Pažymėtina, kad Reglamento (ES) 2016/425 14 straipsnyje, Direktyvos 93/42/EEB 5 straipsnyje ir Reglamento (ES) 2017/745 8 straipsnyje AAP ir medicinos priemonių gamintojams numatyta galimybė remtis konkrečiais techniniais sprendimais, kurie išsamiai apibūdinti darniuosiuose standartuose arba jų dalyse. Tačiau esamomis aplinkybėmis atitiktis darniesiems standartams nėra privaloma. Gamintojai gali laisvai rinktis kitus techninius sprendimus, jei konkrečiu pasirinktu techniniu sprendimu užtikrinama, kad AAP ar medicinos priemonė atitinka taikytinus esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus.

Su rekomendacijos tekstu galima susipažinti čia.

Spausdinti

89116822 562689301014710 3944225294352646144 n

2020m. kovo 12d. Lietuvoje lankėsi socialinio dialogo ekspertai, darbdavių ir darbuotojų atstovai, iš Vokietijos ir Portugalijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusiame susitikime su socialinio dialogo ekspertais dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas" pirmininkė Kristina Krupavičienė ir jos pavaduotoja Jovita Pretzsch.

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar