Spausdinti

Siekdamas gerinti nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo kokybę, standartizuoti tyrimo bei dokumentų įforminimo procedūras, Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos (toliau – VDI) Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyrius rengia nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo metodines rekomendacijas, kurios skelbiamos VDI interneto svetainėje, kad jomis galėtų pasinaudoti visi tiriantieji nelaimingus atsitikimus darbe.

Spausdinti

Nuo šių metų ūkio subjektai Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) teikti informaciją apie įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklę galės elektroniniu būdu. Greitai ir lengvai tai padaryti padės Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema.

Spausdinti

Prieš 15 metų  buvo įkurta  Lietuvos moterų darbininkų sąjungų federacija, kuri vėliau pervadinta į Lietuvos moterų profesinę sąjungą „Solidarumas“.

Rugsėjo  28 dieną Lietuvos moterų profesinė sąjunga „Solidarumas“ šventė  15 metų organizacijos jubiliejų ir surengė Konferenciją Palangoje.
 
Ataskaitinėje  konferencijoje dalyvavo Lietuvos moterų profesinės sąjungos ”Solidarumas” valdybos narės, revizijos komisija, atstovės  iš profesinių sąjungų rajonuose.

Buvo išklausyta pirmininkės, revizijos komisijos, valdybos narių ataskaitos. Pateikti konferencijos dalyvių pasiūlymai, svarstytas ir paruoštas veiklos planas kitiems metams.

Antroji konferencijos dalis - seminaras, kurį vedė LPS „Solidarumas“ atsakingoji sekretorė Kristina Krupavičienė.  Kalbėjome tema „Viešosios politikos formavimas“

Vyko diskusijos, dalyvių pasisakymai.

 Šiuo  metu Lietuvos moterų profesinė sąjunga”Solidarumas” jungia daugelį  moterų iš įvairių rajonų Lietuvoje.

Turime  puikias, aktyvias moteris.  Per šiuos veiklos metus, atstovaujant moterų interesus, įgyvendinat socialinę, ekonominę šalies politiką,  daug kartų kreiptasi  į LR Seimą, į LR Vyriausybę, dėl LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo, dėl padėties darbo rinkoje, dėl pensijų reformos, minimalaus atlyginimo.

Moterų profesinė sąjunga plečia veiklas. Būtina susitelkti nuosekliam, kryptingam darbui suvokiant, kad neužtikrinę moterų ir vaikų saugumo šeimoje, nepašalinę kliūčių realizuotis jų žmogškajam potencialui, nepajėgsime sukurti demokratiškos ir klestiančios visuomenės.

Alma Kriščiūnienė
Lietuvos moterų profesinės sąjungos ‚Solidarumas“ pirmininkė

Spausdinti

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas patvirtino taikos sutartį sudarytą tarp darbuotojo ieškovo V.Č ir atsakovo UAB „(duomenys neskelbtini“. Ieškovą atstovavo teisininkė Ksenija Giedraitienė.