Spausdinti

2013 m. rugsėjo 3 d. Briuselyje vyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto studijų grupės posėdis, kuriame buvo nagrinėjamas Europos Komisijos teisės akto pasiūlymas Europos Parlamentui ir Europos Tarybai Dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo. Šiuo teisės akto pasiūlymu siekiama sustiprinti įvairių valstybių narių valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimą. Bendradarbiavimo tarp VUT stiprinimas pripažintas esminiu, siekiant strategijos “Europa 2020“ užimtumo srities tikslų.

Spausdinti


Rugsėjo 6 dieną Valstybinių ir privačių įmonių profesinė sąjunga aplankė VŠĮ Klaipėdos respublikinės ligoninės psichiatrijos filialo profesinės sąjungos narius.

Spausdinti

Liepos 1 – rugpjūčio 31 dienomis Lietuvos darbo birža visuose teritorinių darbo biržų skyriuose, jaunimo darbo centruose organizavo renginių ciklą „Būk matomas“, skirtą absolventams ir abiturientams.

Spausdinti


Rugsėjo 4 dieną posėdžiavo Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinis centras, kurį sudaro Lietuvos profesinių sąjungų centrų- Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos darbo federacijos ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovai.

Spausdinti

Rugpjūčio 31 dieną Valstybinių ir privačių įmonių profesinė sąjunga savo nariams su šeimomis organizavo ekskursiją.

Spausdinti

Profesinė reabilitacija- asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis. Projekto tikslas- sudaryti palankesnes sąlygas neįgaliesiems integruotis į darbo rinką atstatant darbinius įgūdžius arba įgyjant naują profesinę kvalifikaciją. Tikslinė grupė- neįgalieji (0-45% darbingumo lygis), neturintys darbo žmonės.

Spausdinti

Rugpjūčio 28 dieną LPS “Solidarumas” valdybos nariai Arūnas Lekavičius ir Antanas Liutkevičius susitiko su Druskininkų savivaldybės administracijos direktore Vilma Jurgelevičiene bei Druskininkų- Lazdijų vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinkta Seimo nare Kristina Miškiniene.

Spausdinti

Rugsėjo 4 dieną Šilutėje, Lietuvininkų g. 17, IIa. posėdžių salėje organizuojamas informacinis renginys, kurio metu bus pristatomi informaciniai leidiniai, žiniatinklis, rodomas filmas, skaitomi pranešimai apie išsklaidytųjų angliavandenilių žvalgybos ir gavybos poveikį aplinkai, įtaką klimato kaitai bei poveikį energijos vidaus rinkai Europos Sąjungos sąlygomis, taip pat pristatomos Europos Komisijos užsakymu atliktos studijos.

"Prašome paremti 1% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar