Spausdinti

2014 m. kovo 10 d. Briuselyje vyksta Visos Europos profesinių sąjungų tarybos (PERC) posėdis. Posėdyje dalyvauja LPS „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė.Posėdyje bus kalbama apie PERC struktūrą bei misiją, išklausyta PERC veiklos ataskaita už 2013-2014 metus, Moterų ir Jaunimo komitetų veiklos ataskaitos. Ataskaitą pateiks Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Bernadete Segol, kuri yra ir PERC generalinė sekretorė. Bus kalbama apie veiklos planus 2014-2015 metams, apie artėjantį Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) suvažiavimą.

Spausdinti

Įgyvendinant projektą „Partnerystės sukūrimas Jaunimo garantijų schemos įkūrimui Vilniaus apskrityje“ (Nr. VP/2012/012/0046), kovo 5- ąją Vilniaus teritorinėje darbo biržoje organizuotas seminaras „Profesinis orientavimas“. Seminarą moderavo profesorius Rimvydas Jasinavičius, Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos Prezidentas.

Spausdinti

Varėnoje pasirašyta Varėnos rajono socialinės partnerystės kolektyvinė sutartis. Sutartis pasirašyta tarp Varėnos rajono savivaldybės ir Varėnos profesinės sąjungos "Solidarumas".

Spausdinti

Baltijos šalių profesinių sąjungų lyderiai sutarė imtis bendrų veiksmų, siekiant užtikrinti prekybos tinklo MAXIMA darbuotojų teises ir saugias ir sveikas darbo sąlygas. Lietuvos, Latvijos ir Estijos profesinių sąjungų vadovai tokį sprendimą priėmė vasario 18 d. Rygoje vykusiame Baltijos šalių profesinių sąjungų atstovų susitikime.

Spausdinti

Visi kviečiami pasirašyti peticiją, kuria Europos sąjungos užsienio politikos formuotojai raginami imtis aktyvių veiksmų dėl Rusijos Federacijos veiksmų Ukrainoje.

Spausdinti

}Nurimus Ukrainos sostinės Kijevo Nepriklausomybės aikštėje Maidane kovoms, šiuo metu tvartomos kovotojų žaizdos, šluojamos gatvės, ardoma dalis barikadų, teikiama kita humanitarinė pagalba. Tarp pagalbos teikėjų ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ nariai, karjeros konsultantai – psichologai Marijanas Višnevskis ir Sergejus Marmazovas.

Spausdinti

Ukrainos nepriklausomų profesinių sąjungų konfederacija atsiuntė laišką, kuriame informuoja apie situaciją Ukrainoje: Rusijos karinę invaziją. Ukrainos žmonės, darbinininkai yra labai susirūpinę Rusijos karine invazija į Ukrainą, per 16 tūkst. Rusijos karių atvyko į Krymą vasario 27 d., dar apie 6 000 kareivių prisijungė vėliau. Rusijos kariniai daliniai bazuojasi prie Simferopolio ir Sevastopolio.

Spausdinti

Vasario 28- ąją pasirašyta „Lietuvos energijos gamyba“ kolektyvinė sutartis. Sutartis vasario 25- ąją patvirtinta darbuotojų delegatų susirinkime.

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar