Spausdinti

Profesinės sąjungos iš visos Europos, kurios šiandien susitiko Briuselyje, paskelbė raginimą taikiam, efektyviam ir visuomeniškai priimtinam būdui sustabdyti krizę Ukrainoje, atkreipdami dėmesį į metų metus neatsakingų politinių veiksmų, neišaiškinamo ekonominio valdymo ir sisteminio teisių ir laisvių ignoravimo.

Spausdinti

Vasario 27-28 d. Briuselyje įvyko Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) konferencija “Europos socialinis modelis krizės ir griežto taupymo akivaizdoje”. Renginyje dalyvavo Europos sąjungos profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų, Europos sąjungos komisijos atstovai, bei ES šalių, tame tarpe ir Lietuvos, Socialinės apsaugos ir darbo ministrai. Buvo aptariama kaip ekonominė krizė ir priemonės jai įveikti paveikė įvairiose šalyse taip vadinamąjį Europos socialinį modelį, paremtą solidarumo ir socialinio dialogo principais. Diskusijos vyko ne tik konferencijos metu, bet ir per pertraukas bei prie vaišių stalo.

Spausdinti

Kovo 13 d. Panevėžyje vyko pirmieji mokymai, prisijungiant prie projekto „Telkiamės skurdo mažinti“. Projektą įgyvendina Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, kartu su Pilietinės visuomenės institutu. Mokymuose pranešimus skaitė prof. dr. Romas Lazutka, prof. dr. Boguslavas Gruževskis, Skirma Kondratienė ir Aistė Adomavičienė.

Spausdinti

Buvusi Europos Komisijos narė, komisarė Anna Diamantopoulou, ėmėsi iniciatyvos rinkti piliečių parašus po peticija „Švietimas – tai investicija, Nelaikykime jo deficito dalimi“. Žmonių, kurie ėmėsi šios iniciatyvos tikslas – pasiekti, kad švietimas Europos Sąjungoje tamptų vienu iš pagrindinių ES tikslų.

Spausdinti

Praėjus penkiariems metams nuo krizės pradžios, Europos piliečiai vis dar kenčia nuo ekonominio ir socialinio nestabilumo. Nedarbas, neapsaugotos darbo vietos, skurdas, - sugriauna daugelio žmonių gyvenimus. Pati svarbiausia užduotis, kurią turėtų skubiai atlikti ES lyderiai – tai įveikti recesiją ir ekonomikos stagnaciją, suteikti žmonėms viltį ir pasitikėjimą. ES gali įveikti krizę.

Spausdinti

2014 m. kovo 5-6 d. Atėnuose vyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Darbuotojų grupės neeilinis posėdis. Pirmąjį dieną aptarta Graikijos ekonominė ir socialinė situacija. Pristatyti Graikijos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetai. Pirmininkaudama ES tarybai Graikija ypatingą dėmesys skirs tam, kad būtų skatinamas sugrįžimas prie tikros ekonomikos, sprendžiami pramonės atgaivinimo Europoje klausimai; sieks suderinamumo tarp socialinės ir mokesčių politikos; vykdys politiką, kuri sugrąžintų viltį jauniems žmonėms (darbo vietų kūrimas ir parama); sugrąžintų subalansuotą regioninį vystymąsi; užtikrintų elektros energijos prieinamumą visiems; efektyviai spręstų legalios imigracijos klausimus.

Spausdinti

Kovo 11- ąją vyko Jaunimo profesinės sąjungos "Solidarumas" ataskaitinė - rinkiminė konferencija. Konferencijoje pirmininku išrinktas Donatas Mizaras, pavaduotojais Jonas Kryžanauskas ir Sergėjus Pavlovas.

Spausdinti

Šių metų kovo 5-6 dienomis Trakų viešbutyje „Trasalis“ įvyko Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaujant kartu su Jaunimo reikalų departamentu prie Soc. apsaugos ir darbo miniterijos, organizuota konferencija „Regioninės jaunimo politikos stiprinimas Lietuvoje“. Konferencijos tikslas – 2014 m. prioritetinių darbų regioninės jaunimo politikos srityje pristatymas bei 2013m. pasiektų rezultatų įvertinimas. Konferencijoje dalyvavo Kėdainių, Klaipėdos, Kretingos, Molėtų, Šiaulių, Zarasų rajonų savivaldybių merai, vicemerai, jaunimo koordinatoriai bei kiti jaunimo reikalų atstovai. Pirmąją konferencijos dieną buvo pristatyti keliami prioritetai 2014 m. jaunimo veiklai bei finansinės galimybės jaunimo į(si)traukimui regionuose.

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar