Spausdinti

Balandžio 17 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje susitikime su viceministru aptartos jaunimo nedarbo mažinimo priemonės,  Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ nuveikti darbai spręndžiant šią problemą ir Jaunimo profesinės sąjungos „Solidarumas“ galimybes bendradarbiauti su Darbo biržos skyriais.

Spausdinti

Balandžio 11 dieną LR Seime vyko Vilniaus profesinės sąjungos "Solidarumas" ir CGIL Roma e Lazio, UIL Roam e Lazio, CISL Lazio profesinių sąjungų susitikimas. Tikslas – susipažinti su Italijos profesinių sąjungų struktūra, veikla ir pasikeisti informacija apie streikų organizavimo procedūras. Susitikime taip pat dalyvavo LPS "Solidarumas" pirmininkės pavaduotojas J. Zaranka, LPS Solidarumas valdybos narys A. Lekavičius ir Kauno autobusai profesinės sąjungos pirmininkės pavaduotoja Edita Raščiauskaitė – Morkūnienė.

Spausdinti

2014 m. balandžio 16 d. Vilniaus profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas ir „Solidarumo“ vyr. teisininkas dalyvavo Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje, kuriame dalinai įvertinus Trišalės tarybos pastabas buvo pritarta Seimo narių A.Syso ir M. Zaščiurinsko paruoštiems Darbo kodekso 24, 99, 112, 147, 175, 202, 212, 256 (XIIP-1281), streikus reglamentuojančių Darbo kodekso 71, 74, 75, 76, 78, 80, 81 Darbo kodekso papildymo 10(1) straipsnių (XIIP-1144), Darbo kodekso 225 str. (XIIP-896) pakeitimams.

Spausdinti

ŠMPS „Solidarumas“ prašymas prisijungti prie Jungtinės atstovybės deryboms su LR Švietimo ir mokslo ministerija dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties patenkintas (prašymas ir atsakymas). LR Vyriausybės 2015 metų balandžio 8 dienos nutarimu, ŠMM buvo suteikti įgaliojimai vesti derybas su profesinėmis sąjungomis dėl minėtos kolektyvinės sutarties sudarymo. Tačiau LŠDPS nenorėdama prisijungti prie esančios jungtinės atstovybės, inicijavo naujos jungtinės atstovybės sukūrimą. Kreipimąsi dėl Švietimo ir mokslo profesinių sąjungų jungtinės atstovybės sudarymo rasite čia.

Spausdinti

2014 m. rugpjūčio 27 d. Ministras Pirmininkas pasirašė potvarkį dėl darbo grupės „Pasiūlymams dėl mokinių ugdymo kokybės, veiksmingumo, pedagogų socialinių sąlygų gerinimo ir bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkymo parengti“ sudarymo. Darbo grupės vadovu buvo paskirtas ŠMM ministras Dainius Pavalkis, į darbo grupės narių sąrašą buvo įtraukti  Vyriausybės kanceliarijos, Socialinės apsaugos ir darbo, Finansų ministerijų, ŠMM atstovai bei socialinių partnerių – profesinių sąjungų – vadovai, tačiau nei ŠMPS „Solidarumas“, nei KŠDPS atstovai nebuvo įtraukti į darbo grupės sudėtį. Darbo grupės posėdžiuose dalyvavome svečių teisėmis.

Spausdinti

Į šį klausimą atsakymo ieškota 2014 m. balandžio 14 d. vykusiame LPS „Solidarumas“ Valdybos posėdyje, kuriame dalyvavo teisininkas, Vilniaus Universiteto profesorius Tomas Davulis. Jis kalbejo apie numatomą darbo kodekso reformą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra sudariusi tris darbo grupes, kurios atsakingos už darbo santykių, socialinio draudimo ir darbo vietų kūrimo, užimtumo politikos, - peržiūrą ir pasiūlymų parengimą. 

Spausdinti

Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" šakinių ir regioninių organizacijų nariai reiškia nuoširdžią užuojautą Lietuvos moterų profesinės sąjungos "Solidarumas" pirmininkei Almai Kriščiūnienei, mylimai mamytei mirus.

Spausdinti

2015 metų vasario 25 dienos įsakymu ŠMM ministras Dainius Pavalkis sudarė darbo grupę parengti pasiūlymams dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirtymo 2015 metais.

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar