Spausdinti

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė Daiva Kvedaraitė išrinkta į Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo valdybą. 2013 m. spalio 4-5 d. Kišiniove vyko Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumas (Eastern Partnership Civil Society Forum). Forumas – tai daugiasluoksnė pilietinės visuomenės platforma padedanti įgyvendinti demokratines reformas ir dalyvaujančiąją politiką Rytų partnerystės šalyse (Baltarusija, Ukraina, Moldova, Gruzija, Armėnija, Azerbaidžanas).

Spausdinti

2013 m. spalio 22 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė organizacijos vardu kreipėsi į AB „Mozyr Oil Refinery“ generalinį direktorių, reikšdama susirūpinimą dėl administracijos veiksmų nukreiptų prieš profesines sąjungas.

Spausdinti


Spalio 23 dieną vyko Anykščių trišalės tarybos posėdis. Svarbiausi posėdžio klausimai - antrinės asmens sveikatos priežiūros organizavimo perėmimas iš savivaldybių bei greitosios medicinos pagalbos paslaugų centralizavimas.

Spausdinti

Spalio 5 d. Lisabonoje vykusiame Europos centro darbuotojų klausimams (EZA) tarybos posėdyje Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“ suteiktas pilnos narystės statusas.

Spausdinti

2013 m. spalio 24 d. Briuselyje vyksta aukščiausio lygio trijų šalių viršūnių susitikimas socialiniais klausimais, kuriame dalyvauja ir LPS „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė.

Spausdinti

2013 m. spalio 15-16 dienomis Briuselyje vyko baigiamoji ESF finansuojamo projekto konferencija „Stažuočių ir mokymosi sistemos Europoje kokybinis kūrimas darbo vietoje: gerosios praktikos ir profesinių sąjungų indėlis“.

Spausdinti


Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos būstinėje vyko VŠĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės psichiatrijos filialo profesinės sąjungos tarybos posėdis.

Spausdinti

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) pareigūnai keturis šių metų mėnesius – iki spalio aktyviai tikrino, kaip statybvietėse laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

"Prašome paremti 1% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar