Spausdinti

Norime jus informuoti, jog veikia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kuruojamas  intereneto puslapis: www.socmodelis.lt, kuriame skelbiama informacija apie siūlymus keisti  teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, socialinį draudimą, užimtumo skatinimą.

Spausdinti

2014 m. balandžio 12 d. Maltoje įvyko Europos centro darbuotojų klausimams spręsti (EZA) ir Maltos darbininkų sąjunga (UHM)  organizuotas seminaras „Inovatyvus įrankiai spręsti jaunimo nedarbo probemai“. Renginyje, kuris truko 2 dienas, susirinko EZA, profesinių sąjungų, kitų  darbuotojų interesams atstovaujančių organizacijų, Europos parlamento atstovai bei vietiniai žurnalistai. Nuo ryto iki vakaro vyko jaunimo nedarbo padėties skirtingose šalyse pristatymai, dalinamasi gerąja patirtimi gerinant bedarbių jaunuolių padėtį.

Spausdinti

2014 m. balandžio 18 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Trišalės tarybos (LNSS TT) posėdis. Aptartos sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio aktualijos ir padėtis darbo rinkoje. Vadovaujantis LNSS TT nuostatais, pirmininkavimas tarybai rotacijos principu perduotas darbuotojų atstovams – LNSS TT pirmininke patvirtinta Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė.

Spausdinti

Artėjant vasaros sezonui, vis daugiau jaunų asmenų nusprendžia pasinaudoti proga užsidirbti, išmėginant darbą užsienyje. Tačiau prieš išvykdamas kiekvienas jaunuolis turėtų pasidomėti ne tik darbo pobūdžiu ir atlyginimu, bet ir esminėmis darbo teisinius santykius reglamentuojančių norminių teisės aktų nuostatomis, taikomomis atitinkamoje valstybėje. Taip pat rekomenduotina iš anksto sužinoti, kur svečioje šalyje galima kreiptis dėl pažeistų darbuotojo teisių.

Spausdinti

Balandžio 28-oji – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena. Europos Sąjungoje dėl su darbu susijusių priežasčių kas tris su puse minutės miršta vienas žmogus. Lietuvoje 1992 – 2013 metais darbe žuvo ir sužalota per 67 tūkst. žmonių – palyginimui, apie panašų skaičių sudaro Marijampolės ir Utenos miestų gyventojai kartu.

Spausdinti

2014 m. balandžio 17 d. Europos darbų saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos punktas organizavo apvalaus stalo diskusiją „Saugios darbo vietos kūrimas Lietuvoje, OSHA-EU kompanijos „Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas“ kontekste“.

Spausdinti

Nuoširdžiai dėkoju visiems Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" šakinių ir regioninių organizacijų nariams, LPS "Solidarumas" vadovams, Moterų profesinės sąjungos valdybai, už moralinę ir materialinę pagalbą.

Jūsų nuoširdus apkabinimas, supratimas ir šilti užuojautos žodžiai, man suteikė stiprybės atsisveikinant su mylima Mama. Ačiū visiems.  
Alma Kriščiūnienė

Spausdinti

Balandžio 16 dieną Švietimo ir mokslo ministerijoje Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" atstovai susitiko su šios ministerijos ministru Dainiumi Pavalkiu.

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar