Spausdinti

Ričardas Garuolis: „Vieninteliai Tautininkų sąjungos kandidatai įsipareigojo skirti pusę savo neproporcingai didelio EP nario atlyginimo Lietuvos visuomeninėms organizacijoms remti.“

Spausdinti

Artėjant vasarai vaikai ir paaugliai vis aktyviau ieškosi sezoninių darbų; tokie papildomi laikini darbuotojai aktualūs tampa ir kai kurių veiklos sričių įmonėms.

Spausdinti

Trišalėje taryboje darbdavius ir darbuotojus atstovaujančios organizacijos gavo socialinės apsaugos ir darbo viceministro Gintaro Klimavičiaus 2014-05-13 prašymą pateikti pastabas dėl įstatymų projektų.

Spausdinti

Šį ketvirtadienį Biržų autobusų parke įvyko Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos narių susitikimas su parko direktoriumi Egidijumi Brazdžiūnu. Buvo aptartos aktualiausios problemos, su kuriomis šiuo metu susiduria autobusų parko darbuotojai ir administracija. Blogos kokybės keliai, pasenę autobusai ir ateities grėsmės dėl euro įvedimo – tokie pagrindiniai dalykai, apie kuriuos šnekėtasi su Egidijumi Brazdžiūnu.

Spausdinti

Gegužės 10 dieną vyko Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" koordinacinės tarybos posėdis, kuriame patvirtinti kandidatai į pirmininko postą. Rinkiminis suvažiavimas vyks birželio 7 dieną.

Spausdinti

2013 m. liepos 27 d. V.Č. buvo išrink tas  UAB „Stamita“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumo“ tarybos nariu. Kai apie tai sužinojo darbdavys V.Č. per vieną 2013 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu buvo nušalintas ir atleistas iš darbo už vienkartinį darbo drausmės pažeidimą. Iki  atleidimo dienos slidinėjimo inventoriaus nuomos darbuotojas V.Č. jokių pastabų ir drausminių nuobaudų  neturėjo.

Spausdinti

1950 m. gegužės 9 d. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Roberas Šumanas (Robert Schuman) iškėlė suvienytos Europos idėją. Paryžiuje pasakytoje kalboje jis pasiūlė naujos formos politinį Europos bendradarbiavimą, kuris užtikrintų taiką tarp Europos tautų.

Spausdinti

Tokia konferencija įvyko 2014 m. gegužės 5 d. Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre  Saulėtekio al. 5 Vilniuje. Projektą pristatė  jo vadovas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas  Prof. Dr. Tomas Davulis, kuris kalbėjo apie naujo Darbo kodekso rengimo  tikslus ir eigą, apžvelgė spręstinas problemas.

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar