Spausdinti

Vasario 10 dieną posėdžiavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdyba. Posėdyje daugiausia dėmesio skirta sveikatos apsaugos sistemos darbuotojų klausimams. Į klausimus atsakinėjo ir pateikė paaiškinimus Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos koordinavimo ir sveikatos priežiūros įstaigų valdybos Pirminio lygio koordinavimo skyriaus vedėjas Arūnas Anužis.

Spausdinti

Vasario 3-4 dienomis Jaunimo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko pavaduotojas Donatas Mizaras Berlyne dalyvavo susitikimuose su Vokietijos kanclere A.Merkel bei su Darbo ir Socialinių reikalų ministre A.Nahles. Susitikimus organizavo Vokietijos jaunimo profsąjunga DGB Jugend. Susitikimuose taip pat dalyvavo Bulgarijos, Prancūzijos, Graikijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Portugalijos ir Vokietijos jaunimo profesinių sąjungų lyderiai, Europos profesinių sąjungų konfederacijos ETUC jaunimo komiteto prezidentas Salvatore Marra, DGB prezidentas Michael Sommer kartu su DGB jaunimo profsąjungos lyderiu Florian Haggenmiller.

Spausdinti

Vaistinių asociacijos prašymu 2014 m. vasario 6 d. vykusiame Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Trišalės tarybos (LNSS TT) posėdyje svarstytas farmacijos specialistų darbo laiko ir kasmetinių atostogų klausimas. Šiuo metu, pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką visi farmacijos specialistai dirba sutrumpintą darbo savaitę (36 val) ir turi pailgintas (35 d.) kasmetines atostogas.

Spausdinti

2014 m. vasario 6 d. Vykusiame Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Trišalės tarybos (LNSS TT) posėdyje pristatytas trišalio metinio susitarimo dėl socialinių, ekonominių ir darbo, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo problemų sprendimo sveikatos sistemos srityje. Susitarime įvardintos tokios socialinės problemos, kaip smurtas, kurį darbe patiria sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, dirbdami su agresyviais pacientais, sveikatos srityje dirbančių specialistų įvaizdžio visuomenėje gerinimas, akcentuojant visų darbuotojų svarbą, gerosios sveikatos priežiūros administravimo praktikos diegimas.

Spausdinti

Vasario 6 d. šeštą kartą Lietuvos darbo birža, vertindama bendradarbiavimą su įmonėmis sprendžiant užimtumo problemas šalyje ir skatindama geresnę socialinę partnerystę, kartu su socialiniais partneriais surengė jau tradicija tapusį šalies darbdavių, sukūrusių daugiausiai naujų tikslinių darbo vietų, viešą pagerbimą – nominacijų įteikimą.  

Spausdinti

Neišmokėti atlyginimai, neteisėtai skirtos drausminės nuobaudos ar vienašališkai pakeistos darbo sutartys – per praėjusius metus dėl šių darbo teisės pažeidimų į darbo ginčų komisijas buvo kreiptasi daugiau nei 5 tūkstančius kartų. Beveik 1,9 tūkst. bylų buvo priimti pareiškėjams palankūs sprendimai, 554 bylos baigėsi taikos susitarimais. Dar daugiau nei 1 tūkst. bylų buvo nutrauktos ar atsisakyta jas nagrinėti, dažniausiai dėl to, kad ginčo šalys savo nesutarimus išsprendė iki komisijos posėdžio.

Spausdinti

Vasario 5 dieną Vilniaus teritorinėje darbo biržoje darbo ieškantis jaunimas dalyvavo profesoriaus Rimvydo Jasinavičiaus seminare „Enterprenerystės įgūdžiai: kaip tapti ir būti lyderiu nuolatinėje kovoje dėl pajamų“. Seminaras organizuotas įgyvendinant Europos komisijos finansuojamą projektą „Partnerystės sukūrimas Jaunimo garantijų schemos įkūrimui Vilniaus apskrityje“.

Spausdinti

2014 m. vasario 6 d. LPS „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė Daiva Kvedaraitė dalyvavo susitikime su Europos Komisijos atstovais, kurie atstovavo šiuos generalinius direktoratus: DG Užimtumas ir socialiniai reikalai, DG Ekonomika ir finansai, DG Švietimas ir kultūra, DG Energetika. Susitikimas vyko Europos Komisijos atstovybėje Vilniuje. Europos Komisijos atstovų tikslas buvo sužinoti kuo daugiau  iš įvairių visuomenės grupių apie programos Europos 2020 įgyvendinimą šalyje, ekonominę- socialinę  situaciją.

"Prašome paremti 1% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar