Spausdinti

Lietuvos moterų profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdyba ne kartą kreipėsi į Vyriausybę, Seimo narius, kad būtų gražintos išmokos vaikams. Priėmus "Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą", išmokos vaikams buvo nutrauktos, paliekant tai tik mažajai daliai Lietuvos vaikų. Buvo pažymėta, kad šis įstatymas galios laikinai – nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Spausdinti

Valstybinė darbo inspekcija primena, kad kiekvienoje darbovietėje būtina įvertinti įvairiais sužalojimais gresiančius šalyje prasidėjusių žiemiškų orų pavojus. Visų pirma tai pasakytina apie judėjimo kelių, laiptų, kiemų, darboviečių teritorijose, darbo vietų slidumą; itin pavojinga šiuo atžvilgiu statybose. Į orų kitimą reikia ypač atsižvelgti atliekant darbus aukštyje, miško darbus.

Spausdinti


Sausio 20 d. Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumas kreipėsi į Europos Komisiją, Europos Vadovų Tarybą, Europos Parlamentą bei Europos Sąjungos valstybių Užsienio reikalų ministrus  dėl represinių įstatymų Ukrainoje ir Azerbaidžane.

Spausdinti


Sausio 16 dieną vyko Lietuvos vertėjų profesinės sąjungos „Solidarumas“ tarybos posėdis. Posėdžio metu pristatyta Lietuvos vertėjų profesinės sąjungos „Solidarumas“ ataskaita, įstatų pakeitimai ir kiti klausimai.

Spausdinti

2014 m. sausio 17 d. Vilniaus teritorinėje darbo biržoje vyko projekto "Partnerystės sukūrimas Jaunimo garantijų schemos įkūrimui Vilniaus apskrityje“ partnerių susitikimas, kurio metu aptartos projekto veiklos, pristatytas praktikos vietų žemėlapis.

Spausdinti

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) išnagrinėjęs kasacinę bylą dėl atleidimo iš darbo, savo nutartyje pabrėžė, kad pagal įstatymą darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį (taip pat terminuotą, sudarytą ilgiau nei 6 mėnesių laikui), jeigu jam daugiau kaip du mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis.

Spausdinti


Nuo šių metų Lietuvoje pradedama įgyvendinti „Jaunimo garantijų“ iniciatyva. Tai reiškia, kad visi jaunuoliai iki 29 metų amžiaus per keturių mėnesių laikotarpį nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi užbaigimo gaus gerą pasiūlymą dirbti ar toliau mokytis, įskaitant pameistrystės formą, atlikti praktiką arba stažuotę. Siekiant šią iniciatyvą įgyvendinti kuo efektyviau, suburtas partnerių tinklas –  sausio 14 dieną socialinės apsaugos ir darbo, švietimo ir mokslo, ūkio bei žemės ūkio ministrai, verslo, darbdavių, darbuotojų bei jaunimo organizacijų atstovai pasirašė bendradarbiavimo memorandumą.

Spausdinti


Sausio 11 dieną Vilniuje vyko Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" koordinacinės tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento direktorius Viktoras Majauskas ir Vidaus reikalų miniterijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas dr. Gediminas Česonis.