Spausdinti


Sausio 23 d. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) būstinėje susitiko Lietuvos krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“, LŠDPS, Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ lyderiai dėl jungtinės atstovybės kūrimo.

Atstovybė kuriama siekiant inicijuoti derybas su Švietimo ir mokslo ministerija dėl šakos kolektyvinės sutarties.

Suderintą susitarimą dėl jungtinės atstovybės sudarymo pasirašė minėtų profsąjungų vadovai Aldona Kindurienė, Jūratė Voloskevičienė, Kęstutis Juknis, Andrius Navickas, Ramutė Minkevičienė.

Jie taip pat parengė dokumentą švietimo ir mokslo ministrui, kuriuo sausio 24 d. bus prisistatoma kolektyvinėms deryboms. Siūloma pirmąjį abiejų šalių susitikimą surengti vasario 6 d.

Spausdinti


Sausio 24 dieną Medininkų pilyje labiausiai nusipelniusiems Vilniaus regiono verslo, kultūros, švietimo, visuomeninių organizacijų ir kitų sričių atstovams už jų indėlį 2013 metais įteikti Kunigaikščio Gedimino vardo apdovanojimai.

Spausdinti

2013 m. spalio 17 d. www.lps.lt internetinėje svetainėje rašėme apie sveikatos apsaugos ministro 2013-09-20 įsakymu sudarytą specialistų darbo grupę, kuri iki 2014 m. birželio 1 d.  turi pateikti Vyriausybei profesinės sveikatos priežiūros plėtros koncepciją. Ten pat galima rasti duomenis apie komisijos narius.

Spausdinti

Europos ekonomikos ir socialinių reiklaų komitetas išreiškia susirūpinimą dėl Ukrainos parlamento sprendimo priimti "antidemokratinius" įstatymų pakeitimus. Mes negalime likti nuošalyje nuo tokio sprendimo, nes šalį krečia protestų dėl nepriklausomybės ir demokratijos bangos.

Spausdinti

Sausio 24 dieną Elektrėnų savivaldybėje pasirašyta teritorinė Elektrėnų savivaldybės švietimo sektoriaus kolektyvinė sutartis. Sutartį pasirašė Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Arvydas Vyšniauskas, Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio- mokyklinio ugdymo darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Rasa Krukonienė ir Elektrėnų savivaldybės švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Asta Juknienė.

Spausdinti


Sausio 21 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos posėdis. Posėdyje aptarti Darbo kodekso pakeitimo ir papildymo projektai, galimybės didinti minimalią mėnesinę algą, nedarbo draudimo išmokų mokėjimo pratęsimo, bendradarbiavimo sutarčių su regioninėmis trišalėmis tarybomis klausimai bei išrinktas naujas Trišalės tarybos pirmininkas.

Spausdinti

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ nuo 2013 m. spalio mėnesio pareiškėjo teisėmis įgyvendina Europos Komisijos Užimtumo, Socialinių reikalų ir Įtraukties Generalinio Direktorato (European Commission DG  Employment, Social Affairs and Inclusion) remiamą projektą ,,Transporto sektoriaus darbuotojų prisitaikymas dirbti darnioje darbo rinkoje Baltijos šalyse“ Nr. VP/2013/002/0067. Projekto partneriai yra Estijos profesinių sąjungų konfederacija (EAKL) ir Latvijos viešojo sektoriaus ir transporto darbuotojų profesine sąjunga (LAKRS).

Spausdinti

Lietuvos moterų profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdyba ne kartą kreipėsi į Vyriausybę, Seimo narius, kad būtų gražintos išmokos vaikams. Priėmus "Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą", išmokos vaikams buvo nutrauktos, paliekant tai tik mažajai daliai Lietuvos vaikų. Buvo pažymėta, kad šis įstatymas galios laikinai – nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.