Spausdinti

Mielas Jaunime,

Rugpjūčio 12-oji - mūsų, jaunų žmonių diena. Siekime savo tiklsų, įgyvendinkime visas svajones, aktyviai dalyvaukime visuomeniniame gyvenime. Drąsiai reikškime savo nuomonę, atkreipkime dėmesį į jaunimo problemas.

Spausdinti

Gerbiami kolegos, kaip Jūs žinote, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu, Lietuvos mokslininkų grupė įgyvendina projektą „Lietuvos socialinio modelio, apimančio užimtumo didinimą, darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo tvarumą, sukūrimas“.

Spausdinti

2014 m. rugpjūčio 7 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai dalyvavo derybose tarp AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko Stanislavo Fedaravičiaus ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus regiono stoties skyriaus viršininko Ramūno Kamarausko. Derybose dalyvavo Valstybinės darbo inspekcijos atstovės. Susitikimo metu nagrinėtas profesinės sąjungos kreipimasis į Valstybinę darbo isnpekciją dėl galimų Darbo kodekso pažeidimų, dėl galimų  darbo laiko ir poilsio rėžimo pažeidimo  įmonėje,  darbo grafikų derinimo.

Spausdinti

Darbo grafikas – pagrindinė darbo organizavimo, jo teisingos apskaitos ir apmokėjimo (ne tik už nustatytą darbo laiką, bet ir viršvalandinį darbą bei darbą poilsio dienomis) priemonė.Nukrypimai nuo grafiko (ilgiau nei numato grafikas darbo dieną atliekamas darbas, darbas grafike nustatytą poilsio dieną) turi būti pažymėti darbo laiko apskaitos žiniaraštyje ir atitinkamai apmokėti. Priešingu atveju tai vertinama kaip darbo laiko apskaitos pažeidimas (nedeklaruotas darbas), už kurį darbdaviui gresia bauda iki 5 tūkst. litų.

Spausdinti

Pagal Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) inspektorių perduotas nagrinėti bylas dėl nelegalaus darbo šiais metais teismai skyrė beveik 500 tūkst. litų baudų. Už ūkinės-komercinės veiklos pažeidimus (darbas neįsigijus verslo liudijimo, neįregistravus individualios veiklos) darbo inspektoriai šiais metais surašė 380 protokolų ir skyrė per 100 tūkst. litų baudų.

Spausdinti

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje tartasi dėl Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos karjeros specialistų asociacijos bei Karjeros specialistų profesinės sąjungos „Solidarumas“ indėlio įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą.

Spausdinti

2014 m. liepos 30d. Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdybos narys Gediminas Sabaitis kartu su VŠĮ „Vilnius veža“ profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininku Dainiumi Saržickiu susitiko su VŠĮ „Vilniaus veža“ direktoriumi Benu Baltušiu.

Spausdinti

IMG 72342014 m. rugpjūčio 1 d. LPS „Solidarumas“  bei  Slaugos ir socialinių  darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ iniciatyva vyko socialinius darbuotojus atstovaujančių profesinių sąjungų atstovų pasitarimas. Susitikime kalbėta apie atlyginimus, konstatuota, jog būtina peržiūrėti bazinio minimalaus atlyginimo (BMA ) koeficijantus. Vienas kelias – kalbėtis su Vyriausybe, siekiant pakeisti 1993 m. nutarimą Nr. 511 dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų tarnybinių atlyginimų, kitas kelias atlyginimų nustatymo mechanizmą perkelti į šakos kolektyvinę sutartį. 

"Prašome paremti 1% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar