Spausdinti

 vaiku p1

2019 m. gegužės 20 dieną Vilniaus miesto vaikų ir paauglių pensione pasirašyta kolektyvinė sutartis, kurią pasirašė įstaigoje veikianti profesinė sąjungos pirmininkė Ginta Krivickienė ir įstaigos vadovė Jūratė Čečetienė.

Spausdinti

61817424 687893515000026 415392181553987584 n

Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas" pirmininkė pasveikino naujai išrinktą Lietuvos Prezidentą.

Spausdinti

Nauja ETUC vadovybe 300x200

2019 m. gegužės 21-24d. Austrijos sostinėje Vienoje, vykusiame Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) suvažiavime generaliniu sekretoriumi antrai kadencijai perrinktas italas Luka Visentinis (Luca Visentini), prezidentu išrinktas prancūzas Loranas Beržė (Laurent Berger).

Spausdinti

61119181 1171529339686199 7903962219577081856 n

Lietuvos profesinė sąjunga Solidarumas" reiškia užuojautą jo bendradarbiams ir artimiesiems dėl Lenkijos OPZZ pirmininko ir Europos profesinių sąjungų konfederacijos vykdomojo komiteto nario Jano Guzo mirties.

Spausdinti

AR 181009949

2019 metų Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau VUI) projektų atranka Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo paskelbta kovo 1d. o paraiškų priėmimas vyko iki balandžio 1d., vertinimas vyko iki balandžio 23d. Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentai atrinko 202 projektų paraiškas dėl 11178858,65 eurų subsidijos, steigiant 889 naujas darbo vietas didesnio nedarbo teritorijose. 2019 metais projektams įgyvendinti skirta 5 355 292 eurų. Pagal šiais metais skirtas lėšas yra galimybė finansuoti 92 projektus, kurių kokybę įvertinta 69-85 balai, numatyta įsteigti 454 naujas darbo vietas, 30 šalies savivaldybių. Viename projekte steigiamos vidutiniškai 5 darbo vietos. VUI projektuose nuosavos lėšos sudaro 46 proc. tai yra 56 832 eurų. Viduotinė vienos darbo vietos kaina 16 515 eurų. Įsteigus 454 naujas darbo vietas per 36 mėnesius į biudžetą mokesčių pavidalu sugrįš 7 029 819,95 eurų, todėl grąža biudžetui būtų 1 705 287,83 eurų.

Spausdinti

dk

2019m. gegužės 17d. Trišalėje taryboje prie užimtumo tarnybos buvo svarstytas Lietuvos verslo konfederacijos prezidento Valdo Sutkaus raštas - Dėl trišalės profesinio mokymo sutarties formos. Lietuvos verslo konfederacijos rašte rašoma, kad dabartinė Užimtumo tarnybos nustatoma Trišalės sutarties forma neatitinka unikalios gyvybės draudimo įmonių darbo specifikos – visame pasaulyje gyvybės draudimo konsultantai dirba pasirašydami Tarpininkavimo sutartis. Lietuvos verslo konfederacija mano, kad Lietuvos verslo konfederacijos vienijamoms Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos bendrovėms turėtų būti sudarytos galimybės pasirašyti Trišales sutartis, kad būtų patenkinti Gyvybės draudimo rinkos darbdavių poreikiai.

Spausdinti

60337845 2682030658478535 1567465881091440640 n

2019 m. gegužės 14d. Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch dalyvavo Švedijos profesinės sąjungos TCO suvažiavime. Nuotraukoje iš kairės - Vokietijos profesinės sąjungos DGB tarptautinių ryšių vadovas Andreas Botšas (Andreas Botsch), Jovita Pretzsch ir Latvijos profesinės sąjungos LBAS pirmininkas Egils Baldzens.

Spausdinti

europos zem

2019 m. sausio 23 d. Lietuvos generalinis sekretorius Ričardas Garuolis Briuselyje dalyvavo Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) ir Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) konferencijoje „Profesinės sąjungos ir kraštutinė dešinė“.