Spausdinti

AR 181009949

2019 metų Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau VUI) projektų atranka Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo paskelbta kovo 1d. o paraiškų priėmimas vyko iki balandžio 1d., vertinimas vyko iki balandžio 23d. Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentai atrinko 202 projektų paraiškas dėl 11178858,65 eurų subsidijos, steigiant 889 naujas darbo vietas didesnio nedarbo teritorijose. 2019 metais projektams įgyvendinti skirta 5 355 292 eurų. Pagal šiais metais skirtas lėšas yra galimybė finansuoti 92 projektus, kurių kokybę įvertinta 69-85 balai, numatyta įsteigti 454 naujas darbo vietas, 30 šalies savivaldybių. Viename projekte steigiamos vidutiniškai 5 darbo vietos. VUI projektuose nuosavos lėšos sudaro 46 proc. tai yra 56 832 eurų. Viduotinė vienos darbo vietos kaina 16 515 eurų. Įsteigus 454 naujas darbo vietas per 36 mėnesius į biudžetą mokesčių pavidalu sugrįš 7 029 819,95 eurų, todėl grąža biudžetui būtų 1 705 287,83 eurų.

Spausdinti

60337845 2682030658478535 1567465881091440640 n

2019 m. gegužės 14d. Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch dalyvavo Švedijos profesinės sąjungos TCO suvažiavime. Nuotraukoje iš kairės - Vokietijos profesinės sąjungos DGB tarptautinių ryšių vadovas Andreas Botšas (Andreas Botsch), Jovita Pretzsch ir Latvijos profesinės sąjungos LBAS pirmininkas Egils Baldzens.

Spausdinti

dk

2019m. gegužės 17d. Trišalėje taryboje prie užimtumo tarnybos buvo svarstytas Lietuvos verslo konfederacijos prezidento Valdo Sutkaus raštas - Dėl trišalės profesinio mokymo sutarties formos. Lietuvos verslo konfederacijos rašte rašoma, kad dabartinė Užimtumo tarnybos nustatoma Trišalės sutarties forma neatitinka unikalios gyvybės draudimo įmonių darbo specifikos – visame pasaulyje gyvybės draudimo konsultantai dirba pasirašydami Tarpininkavimo sutartis. Lietuvos verslo konfederacija mano, kad Lietuvos verslo konfederacijos vienijamoms Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos bendrovėms turėtų būti sudarytos galimybės pasirašyti Trišales sutartis, kad būtų patenkinti Gyvybės draudimo rinkos darbdavių poreikiai.

Spausdinti

europos zem

2019 m. sausio 23 d. Lietuvos generalinis sekretorius Ričardas Garuolis Briuselyje dalyvavo Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) ir Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) konferencijoje „Profesinės sąjungos ir kraštutinė dešinė“.

Spausdinti

IMG 5691

Šiuo metu Lietuvoje veikia daugiau, kaip 177 socialinės įmonės, kuriose dirba apie 7000 neįgaliųjų. Socialinėms įmonėms skiriama valstybės pagalba sudaro 81,2 proc. nuo visų lėšų, skirtų neįgaliųjų intergacijai į darbo rinką. Socialinėms įmonėms buvo skirta valstybės pagalba (eurais) 2016 m. 23,1 mln., 2017 m. 28,9 mln. ir 2018m. 31,3 mln.. Iš viso panaudota neįgaliųjų integracijai (eurais) 2016 m. 30,6 mln., 2017 m. 35,6 mln. ir 2018m. 38,5 mln. Socialinėms įmonėms valstybės suteikta darbo užmokesčio kompensacija yra lygi socialinių įmonių gautam pelnui.

Spausdinti

skait smeg1

Šių metų gegužės 15 d. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir Valstybinė darbo inspekcija bendrai organizuotoje konferencijoje Vilniuje pristatė projekto „Ateities įžvalgos dėl naujos ir atsirandančios rizikos, susijusios su skaitmeninimu iki 2025m." rezultatus.

Spausdinti

estt

2019 m. gegužės 14 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) nurodė, kad visi Europos Sąjungos darbdaviai privalo detaliai fiksuoti darbuotojų darbo laiką. Tokiu sprendimu siekiama išvengti atvejų, kai darbuotojai dirba viršvalandžius, tačiau jie nėra fiksuojami. Europos profesinių sąjungų konfederacija pasveikino Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl šio sprendimo.

Spausdinti

atema

2019 m. gegužės 16 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis Vilniuje dalyvavo profesinių sąjungų ir Nyderlandų profesinės sąjungos FNV fondo VNB vadovu Edvinu Atema (Edwin Atema) ir Tarptautinės transporto federacijos, kuri vienija visas pasaulio transporto darbuotojų profesines sąjungas, atstovė Janina Malinovska, pradėjusi savo profsąjunginę veiklą Lietuvos profesinėje sąjungoje „Solidarumas“.