Spausdinti


2013 m. liepos 19 d. Roliškio psichiatrijos ligoninėje vyko susitikimas su LR sveikatos apsaugos ministru Vyteniu Povilu Andriukaičiu. Susitikime dalyvavo ir Lietuvos profesinės sąjungos atstovai: pirmininkė Aldona Jašinskienė, slaugos ir socialinių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Jurgita Žiūkienė, vyr. teisininkas Petras Grėbliauskas, Rokiškio psichiatrijos ligoninės darbininkų sąjungos pirmininkė Stanislava Kondraškienė.

Spausdinti

Liepos 19 dieną AB „Klaipėdos kranai“ patalpose organizuotas visuotinis profesinės sąjungos narių susirinkimas.

Spausdinti


Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" valdybos nario Arūno Lekavičiaus iniciatyva liepos 3- ąją Lietuvos Respublikos Seime Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" atstovai susitiko su Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininke Kristina Miškiniene.

Spausdinti

Kai AB „Lietuvos geležinkeliai“  buvo įsteigta ir įregistruota Registrų centre AB „Lietuvos geležinkeliai“  darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ bendrovės administracija sureagavo liguistai. Nedelsiant buvo pareikalauta atlyginti žalą, grasinta teismu dėl profesinės sąjungos pavadinime nurodyto bendrovės pavadinimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ neva be bendrovės leidimo šiuo pavadinimu niekas negali naudotis. Buvo pradėtas sekti profesinės sąjungos pirmininkas ir nariai, už menkiausius pažeidimus neskiriama kintama atlyginimo dalis, prašyta sutikimo skirti drausmines nuobaudas, kai tuo pat metu už tokius pat pažeidimus saviems skiriama kintama atlyginimo dalis ir neskiriamos drausminės nuobaudos.

Spausdinti

Už socialinę apsaugą ir užimtumą atsakingi Europos Sąjungos ministrai liepos 11-12 d. Vilniuje vykusiame neformaliame susitikime ypatingą dėmesį skyrė jaunimo nedarbo problemai bei aptarė priemones, kaip derinti socialinę ir ekonominę politiką.

Spausdinti

Belgijos sostinėje Briuselyje iškilmingai paminėta Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai pradžia- Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas šiai progai skyrė išskirtinį dėmesį.

Spausdinti

Tradiciškai Alytaus rajone prie Gailinto ežero 3 dienas vyko Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" sąskrydis. Sąskrydyje dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ nariai iš šalies regionų.

Spausdinti

Lietuvos darbo birža, norėdama nustatyti ir įvertinti darbo biržoje registruotų profesinės kvalifikacijos neturinčių jaunų asmenų iki 25 m. amžiaus registravimosi darbo biržoje tikslus, profesiją įgyti trukdančias priežastis, motyvaciją mokytis ir įgyti profesinę kvalifikaciją, anketavimo būdu apklausė 4,9 tūkst. respondentų. Kaimo gyventojai sudarė pusę apklausos dalyvių, dauguma – su viduriniu išsilavinimu.

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar