Spausdinti


Anot UAB „Stamita“, valdančios Druskininkų „Snow Arena“ slidinėjimo trąsas profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko Aurelijaus Gečiausko, šios arenos darbuotojam atlyginimai vėluoja po kelis mėnesius ir išmokami dalimis. Tai buvo pagrindinė priežastis, paskatinusi šioje įmonėje įkurti profesinę sąjungą.

Spausdinti

Gautas įsiteisėjęs Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas dėl LPS „Solidarumas“ nario Mindaugo Valkiūno neteisėto atleidimo iš darbo pagal DK 129 str. (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės). Ieškovą Mindaugą Valkiūną teisme atstovo teisininkai Ksenija Giedraitienė ir Petras Grėbliauskas.

Spausdinti

Rugsėjo 5 dieną LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panėvežio teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisija, kurios pirmininkė Asta Gudonienė, nariai- Alma Kriščiūnienė ir Vilmantas Fijalkauskas, bei sekretorė Lina Krivickaitė buvo gavusi ir nagrinėjo tris bylas.

Spausdinti

Rugsėjo 5 d. LPS "Solidarumas" tarptautinė sekretorė Daiva Kvedaraitė susitiko su Europos profesinių sąjungų konfederacijos  (ETUC) sekretore Judith Kirton-Darling. Ji atsakinga už tvarios plėtros politiką, atsakinga už  projektų, kaip ekologiška ekonomika, naujų darbo vietų kūrimas „žaliojoje“ ekonomikoje, tvarus ekologiškas transportas ir t.t. įgyvendinimą. Pasiksta nuomonėmis apie LPS „Solidarumas“ iniciatyvą dar šį rudenį Lietuvoje surengti renginį, skirtą ES tvarios plėtros politikai . Judith Kirton-Darling patikino, jog būtinai atvyks į rengį ir pristatys ETUC poziciją.

Spausdinti

Rugsėjo 5 d.  Briuselyje vyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Rytų partnerystės tęstinio komiteto, kurio nare esu, posėdis. Posėdyje dalyvavo Europos išorės veiksmų tarnybos (EEAS) atstovas, kuris supažindino su naujausia informacija apie padėtį Rytų partnerystės šalyse, pirmiausia Gruzijoje. Kalbėjo apie padėtį Ukrainoje, Armėnijoje ir Maldovoje.

Spausdinti

2013 m. rugsėjo 3 d. Briuselyje vyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto studijų grupės posėdis, kuriame buvo nagrinėjamas Europos Komisijos teisės akto pasiūlymas Europos Parlamentui ir Europos Tarybai Dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo. Šiuo teisės akto pasiūlymu siekiama sustiprinti įvairių valstybių narių valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimą. Bendradarbiavimo tarp VUT stiprinimas pripažintas esminiu, siekiant strategijos “Europa 2020“ užimtumo srities tikslų.

Spausdinti

2013 m. rugsėjo  5 d. vyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyriaus posėdis. Pirmoje posedžio dalyje buvo kalbama apie dvi direktyvas, kurios turės įtakos darbo rinkos politikai visoje ES.

Spausdinti


Rugsėjo 6 dieną Valstybinių ir privačių įmonių profesinė sąjunga aplankė VŠĮ Klaipėdos respublikinės ligoninės psichiatrijos filialo profesinės sąjungos narius.

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar