Spausdinti

mokytoju mitingas 66240928 1

Brangūs mokytojai,

Mokytojo darbas yra sunkus ir labai atsakingas. Kokia bus vaikų ir visos šalies ateitis nulemia mokytojų darbas.

Todėl labai svarbu, kad mokytojus ir jų darbą gerbtų mokiniai, jų tėvai, valdžios institucijos ir visuomenė.

Sveikiname Tarptautinės mokytojų dienos proga ir linkime, kad mokytojams būtų sudarytos tinkamos darbo sąlygos, nustatyti tinkami darbo krūviai, mokamas teisingas darbo užmokestis, o mokytojai būtų apsaugoti nuo neapgalvotų ir su profesinėmis sąjungomis nesuderintų pertvarkų.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar