Spausdinti

kaled sveik

Sveikiname sulaukus Šv.Kūčių ir Šv.Kalėdų.

Linkime atminti, kad švenčiame dieną, kai prieš 2 tūkstančius metų gimė Jėzus Kristus, kurio pasiaukojanti Meilė pakeitė žmoniją.

Visiems linkime mylėti savo artimą taip kaip Jis ir sunkią valandą padėti vienas kitam, pagelbėti silpesniesiems ir skurstantiesiems.

Linkime žmonėms valdžioje atminti, kad Dievo sūnus gimė ne rūmuose, o paprastame tvartelyje, jog valstybė laikosi paprastų darbo žmonių dėka, kad su jų atstovais profesinėse sąjungose reikia kalbėtis ir bendradarbiauti ne tik prieš rinkimus.

Darbdaviams linkime atminti, kad jų gerovę sukūrė darbuotojai, ir pradėti  dalintis bendro darbo pasiekimais, gerinant jiems darbo sąlygas ir didinant atlyginimus, o ne išdirbio normas, verčiant juos dirbti viršvalandžius.

Lietuvos darbo žmonėms linkime ieškoti Laimės ne užsieniuose, grįžtant į Tėvynę tik švęsti Šv.Kūčių ir Šv.Kalėdų, o susivienijus į profesines sąjungas pagaliau savo Gimtinėje surasti Laimę ir Ramybę.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas"  pirmininkė Kristina Krupavičienė

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar