Spausdinti

velykos 1

Sveikiname su Jėzaus Kristaus prisikėlimo iš numirusiųjų švente. Tai - Atgimimo ir Meilės pergalės prieš Mirtį, Neteisybę ir Blogį šventė.

Tegul ši šventė sustiprina mus ir įkvėpia dar stipriau kovoti už Teisybę, dar labiau siekti būti gersniais ir mylėti savo artimą.