Spausdinti

kovo 8

Sveikiname visas moteris Tarptautinės moters dienos proga!

Moterims teko daug kovoti, kad turėtų tas pačias teises kaip ir vyrai. 1875 m. moterys Michigano ir Minesotos valstijose JAV iškovojo teisę balsuoti mokyklos rinkimuose.

1908 m. kovo 8 d. Niujorke įvyko milžiniška demonstracija, kurios metu 15 000 moterų reikalavo balsavimo teisių, didesnio ir vienodo su vyrais atlyginimo, sutrumpintos darbo dienos ir kitų svarbių moterims teisių. 1910 m. Tarptautinėje moterų konferencijoje Kopenhagoje Klarai Cetkin pasiūlius buvo nutarta kasmet švęsti kovo 8-ąją kaip Tarptautinę moters dieną, kurios metu moterys visame pasaulyje skirtų dėmesį kovai už savo teises ir rengtų protestus.

1975 m. Jungtinių Tautų Organizacija švęsdama Tarptautinius moters metus paskelbė Kovo 8-ąją Tarptautine moters diena ir rekomendavo visoms šalims ją minėti pagal savo papročius ir tradicijas.

Nors moterys jau iškovojo teisę balsuoti rinkimuose ir kitus pasiekimus, bet kova už moterų teises nesibaigia. Nors apie tai darbdaviai atvirai neprisipažįsta, bet dažnai moterų jie nepriima į darbą dėl to, jog nenori, kad jos išeitų iš darbo gimdymo atostogų ar slaugyti savo sergančius vaikus. Dažnai moterys, ypač auginančios vaikus be tėvo, yra priverstos dirbti viršvalandžius, kad galėtų suteikti bent minimalias pragyvenimo sąlygas savo šeimoms ir vaikams, bet tuo pačiu nuskriausdamos juos, nebegalėdamos skirti  jiems pakankamai savo dėmesio ir meilės.

Europos profesinių sąjungų dėka pernai metais Europos Komisijoje pasirodė Darbo ir asmeninio gyvenimo subalansavimo direktyva, kurioje numatytos priemonės, kurios padėtų užtikrinti moterims orias darbo ir gyvenimo sąlygas, leidžiančias dirbti ir užsidirbti, neatsižadant savo, kaip moterų poreikių, ir tinkamą socialinę ir sveikatos apsaugą joms, jų vaikams ir jų šeimoms.

Ne visos šalių vyriausybės nori priimti šią direktyvą, nes tai sulėtintų darbdavių pelnų didėjimą.

Kviečiame visas Lietuvos moteris raginti Vyriausybę ir Seimą kuo skubiau įgyvendinti šį direktyvą Lietuvoje.

Linkime moterims Kovo 8-ąją priminti vyrams, kad jos vertos meilės ir pagarbos ne tik šitą dieną, bet ir visomis kitomis metų dienomis.