Išrinkta Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos pirmininkė
RSS
pagrindine